Tillverkning av kemiskt puder, slangar och pumpar görs på några fåtal stället i Sverige, bl a i Stockholm och i Helsingborg. Kännetecknande för materialet i industriprodukterna är hög kvalitet och innovation. Det viktigt för att utveckla sina produkter i egen regi, speciellt med tanke på att de förser bland annat brandskyddsbranschen med produkter. Leveransers sker också globalt till marknader i hela världen. Leveranser är snabb och pålitliga.

Av Bertil