Plast finns i väldigt många industriprodukter. Svenska företag levererar produkter inom en mängd olika områden, de flesta är högklassiga produkter. Maskinentreprenörerna samlar producerande industri inom vilket plastfabrikanterna hittas.

Att företag har möjlighet att tillverka produkter inom en mängd olika områden gör att företagets räckvidd har blir mycket stor. Det spelar i princip inte någon roll vilket behovet är. Den breda kompetensen ger produkter, oavsett tillverkningsområde. Här har vi listat några olika produktområden:

 • Grossist
 • Sjukvårdsmaterial
 • Hjälpmedel
 • Emballage
 • Utrustning
 • Kantskydd
 • Clipsprofiler
 • Dekorlister
 • Lastbil
 • Personbil
 • Buss
 • Husvagn
 • Fönster
 • El
 • Golv

 

Anställda som arbetar på företaget plastfabriker har ofta hög utbildning och lång erfarenhet av att tillverka olika typer av plastprodukter. Erfarenhet kring 50 år är inte ovanligt och detta samlar mycket värdefull information och kunskap som utnyttjas på bästa sätt.

Av Bertil