I Borlänge, Dalarna finns ett av sveriges centrum för hydraulik och pneumatik. När det kommer till industrier finns det alltid väldigt mycket att tänka på för att robotar och större styrsystem ska fungera i drift under många år. Dels handlar det ju om vilka material, vätskor (oljor) som används i maskinernas olika delar och dels för de komponenter som ska användas vid ihopsättandet. Här skiljer sig mycket de olika företagens tillvägagångssätt. I många olika branscher kan det komma att vara viktigt med någon form av hydraulik vilket kan spela väldigt stor roll i en rad olika meningar. Sådana saker skall man inte på något sätt bortse ifrån. Vid sådana lägen kan det vara viktigt och givande att vända sig till till en av de experter och specialister som finns i Borlänges teknikdalen. Där finns kunskapen om hydraulik och en rad olika leverantörer.

Av Bertil