Svetsning

Tekniken att sammanfoga olika metaller har används av människorna sedan bronsåldern. Den urgamla tekniken har utvecklats och förbättrats till svetsningen vi känner till idag. Svetsning är en fogningsteknik som är speciellt viktig i industrin och bygg. Svetsning innebär att man hettar upp metaller och sammanfogar dem, så att det skapas ett förband.

För att svetsa fast två metaller krävs mycket energi. Den energin kan komma från flera olika fenomen som till exempel en gasflamma, laser, friktion eller ultraljud. De många olika svetsteknikerna gör det möjligt att svetsa på svåra miljöer som till exempel i rymden eller i vattnet.

Svetsning brukar delas upp i smältsvetsmetod, trycksvetsmetod och övriga metoder. Smältsvetsmetoden innebär att man hettar upp fogytorna så att de smälter. Trycksvetsmetoden innebär att man använder sig av tryck för att utföra svetsningen, med eller utan värme. Inom tryck- och smältsvetsmetoderna finns flera olika svetsningstyper för olika material och miljöer. De mest välkända svetsningstyperna är MIG/MAG och TIG. MIG/MAG utvecklades i USA under 1940-talet. För att MIG/MAG metoden ska fungera måste en trådelektrod och rörelektrod ständigt förses med mekanisk drivanordning. Då skapas en ljusbåge som ständigt smälter elektroden i en skyddsgas. Vid en MIG-svetsning används oftast argon som skyddsgas men ibland förekommer en blandning av argon och helium. Vid en MAG-svetsning används oftast en blandning av koldioxid och argon. Ibland förekommer mindre blandningar av oxygen i argon som skyddsgas. När man använder TIG-metoden förbrukas inte elektroden som den gör i MIG/MAG-metoden. I TIG-metoden används oftast argon eller helium som skyddsgas. Vid en TIG-svetsning ger det en mer kvalitativ svetsförband än vad MIG/MAG-svetsningar ger.

Det är viktigt att komma ihåg att användningsområdena skiljer sig mellan MIG, MAG och TIG metoderna. MAG-metoden kan generellt användas till alla olegerade och låglegerade allmänna konstruktionsstål, MAG-metoden kan även användas till kortbågsvetsning från ca 0,8- 3 mm och spraybågsvetsning från ca 4 mm. MIG-metoden används främst för aluminium men det används också för nickel och koppar. MIG-metoden kan användas vid olika sorters mekanisering. TIG-metoden används mest där kvalitetskraven är väldigt höga som i till exempel i kärnkraft- och processindustrin, men det används också för svårsvetsade material som titan, monel, kopparnickel, m.m.

Viss svetsning måste uppfylla några kvalitetskrav för få utföras. Svetsningen måste uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 3834, EN 1090-1 och EN 1090-2 som kan vara ett tillägg till kvalitetssystemen ISO 9001 och ISO 9002. En svetsare måste också uppfylla några kvalitetskrav, de ska vara certifierade enligt ISO 9606-1 för stål och SS-EN ISO 9606 -2, -3, -4 eller -5 för aluminium, koppar, nickel eller titan och zirkonium. Det certifikatet kallas för svetsarprövningsintyg.

Inom några områden har de speciella krav på svetsningen som kan variera beroende på uppdraget. Några exempel på sådana områden är kärnkraft, broar, flyg, rymd och järnväg.