Fordonsverkstäder

Fordonsverkstäder är beroende av utveckling av verktyg och maskiner som kan bearbeta de moderna material som används i fordon.