SIMR

Intelligenta system: Perception – inlärning – utförande

Vårt mål är att förstå principerna för perception, lärande och handling i autonoma system vilka framgångsrikt interagerar med komplexa miljöer och att använda denna förståelse för att designa framtida system.

Vi studerar dessa principer i biologiska, beräkningsmässiga, hybrid- och materialsystem som sträcker sig från nano- till makroskala.

Vi tar ett mycket tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kombinerar matematik, beräkning, materialvetenskap och biologi.

Materialvetenskap

Denna webbplats lyfter fram forskningsaktiviteter inom materialvetenskap under de senaste åren. Institut inom metallforskning är traditionsrik och och växer världen över kontinuerligt. Området har ändrat forskningsställen genom historien och finns spridda över flera olika platser av olika skäl.