Strax efter att ett nytt hus är färdigbyggt brukar det vara dags att asfaltera uppfarten. Hus byggs under en lång period och det kändes ofta oerhört skönt att få det färdigt. Det är inspirerande att få bestämma hur sitt hus ska se ut och välja byggmaterial enligt eget huvud.

Garageuppfart
När det sedan är dags för trädgården och garageuppfarten kommer helt nya aspekter in. Exempelvis behöver naturens beskaffenhet, fall, höjder och sänkor beaktas. Eftersom garageuppfarten är det första man ser är det viktigt att den blir snygg men även praktisk. Garageuppfarten asfalteras med oljebaserade fyllnads och stöttande material. Även om asfalten är et som ger ytan så ligger många lager av jord-, sten- och grusskikt under vilket ger bäring för tunga fordon. Konstruktionen ska hålla i många år och tåla de temperaturskiftningar som vårt klimat ger.

Av Bertil