Elektriker vet vad smarta elnät är för något. Men för lekmannen är detta ett ganska abstrakt begrepp. Trots det sätter samhället stor tillförsikt till dessa system som ska medföra lägre elförbrukning och bidra till att lindra växthuseffekten.  Val av uppvärmning av fastigheter har stor påverkan och det finns lagar som reglerar har fastighetsägare behöver beställa energideklaration i samband med köp och försäljning av fastigheter. Detta för att ge en positiv påverkan på miljön och ta sitt ansvar helt enkelt.

Smarta elnät ser till att:

  • Man får större möjlighet att utnyttja el från vatten och vind
  • Man får mer kontroll över sin energiförbrukning
  • Man får möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster

Gå in på Sveriges Energimyndighet och läs mer.

De som är miljömedvetna väljer smarta elnät. El från vatten och vind är förnybart på sitt naturliga sätt. Människor måste börja tänka på sin elförbrukning snart om man vill ha kvar jorden till nästa generation.

Av Bertil