Smarta elnät

Elektriker vet vad smarta elnät är för något. Men för lekmannen är detta ett ganska abstrakt begrepp. Trots det sätter samhället stor tillförsikt till dessa system som ska medföra lägre elförbrukning och bidra till att lindra växthuseffekten.  Val av uppvärmning av fastigheter har stor påverkan och det finns lagar som reglerar har fastighetsägare behöver beställa energideklaration i samband med köp och försäljning av fastigheter. Detta för att ge en positiv påverkan på miljön och ta sitt ansvar helt enkelt.

Smarta elnät ser till att:

 • Man får större möjlighet att utnyttja el från vatten och vind
 • Man får mer kontroll över sin energiförbrukning
 • Man får möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster

Gå in på Sveriges Energimyndighet och läs mer.

De som är miljömedvetna väljer smarta elnät. El från vatten och vind är förnybart på sitt naturliga sätt. Människor måste börja tänka på sin elförbrukning snart om man vill ha kvar jorden till nästa generation.

Nya hus och asfalterade garageuppfarter

Strax efter att ett nytt hus är färdigbyggt brukar det vara dags att asfaltera uppfarten. Hus byggs under en lång period och det kändes ofta oerhört skönt att få det färdigt. Det är inspirerande att få bestämma hur sitt hus ska se ut och välja byggmaterial enligt eget huvud.

Garageuppfart
När det sedan är dags för trädgården och garageuppfarten kommer helt nya aspekter in. Exempelvis behöver naturens beskaffenhet, fall, höjder och sänkor beaktas. Eftersom garageuppfarten är det första man ser är det viktigt att den blir snygg men även praktisk. Garageuppfarten asfalteras med oljebaserade fyllnads och stöttande material. Även om asfalten är et som ger ytan så ligger många lager av jord-, sten- och grusskikt under vilket ger bäring för tunga fordon. Konstruktionen ska hålla i många år och tåla de temperaturskiftningar som vårt klimat ger.

Hydraulik

I Borlänge, Dalarna finns ett av sveriges centrum för hydraulik och pneumatik. När det kommer till industrier finns det alltid väldigt mycket att tänka på för att robotar och större styrsystem ska fungera i drift under många år. Dels handlar det ju om vilka material, vätskor (oljor) som används i maskinernas olika delar och dels för de komponenter som ska användas vid ihopsättandet. Här skiljer sig mycket de olika företagens tillvägagångssätt. I många olika branscher kan det komma att vara viktigt med någon form av hydraulik vilket kan spela väldigt stor roll i en rad olika meningar. Sådana saker skall man inte på något sätt bortse ifrån. Vid sådana lägen kan det vara viktigt och givande att vända sig till till en av de experter och specialister som finns i Borlänges teknikdalen. Där finns kunskapen om hydraulik och en rad olika leverantörer.

Kemiskt puder

Tillverkning av kemiskt puder, slangar och pumpar görs på några fåtal stället i Sverige, bl a i Stockholm och i Helsingborg. Kännetecknande för materialet i industriprodukterna är hög kvalitet och innovation. Det viktigt för att utveckla sina produkter i egen regi, speciellt med tanke på att de förser bland annat brandskyddsbranschen med produkter. Leveransers sker också globalt till marknader i hela världen. Leveranser är snabb och pålitliga.

Plastprodukter

Plast finns i väldigt många industriprodukter. Svenska företag levererar produkter inom en mängd olika områden, de flesta är högklassiga produkter. Maskinentreprenörerna samlar producerande industri inom vilket plastfabrikanterna hittas.

Att företag har möjlighet att tillverka produkter inom en mängd olika områden gör att företagets räckvidd har blir mycket stor. Det spelar i princip inte någon roll vilket behovet är. Den breda kompetensen ger produkter, oavsett tillverkningsområde. Här har vi listat några olika produktområden:

 • Grossist
 • Sjukvårdsmaterial
 • Hjälpmedel
 • Emballage
 • Utrustning
 • Kantskydd
 • Clipsprofiler
 • Dekorlister
 • Lastbil
 • Personbil
 • Buss
 • Husvagn
 • Fönster
 • El
 • Golv

 

Anställda som arbetar på företaget plastfabriker har ofta hög utbildning och lång erfarenhet av att tillverka olika typer av plastprodukter. Erfarenhet kring 50 år är inte ovanligt och detta samlar mycket värdefull information och kunskap som utnyttjas på bästa sätt.

Svetsning

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Svetsning är starkt genomsyrande all svensk bygg- och tillverkningsindustri och kräver rätt val av material för att svetsfogar ska få rätt egenskaper.

Svetsning introduceras för första gången till svenska ungdomar i gymnasiet. Ofta finns ingen kunskap inom området innan och det finns helt klart mycket att lära. Genom att läsa en tekniklinje på gymnasiet, med inriktning produktionsteknik får elever både teori och praktik. En hel del tid spenderas i verkstaden som skolan tillhandahåller.

Efter en del lektioner och många genomgångar så fick jag äntligen prova på att svetsa. Det krävdes mycket träning men till slut så lärde jag mig hur man skulle göra. Så fort som jag lärde mig så var jag fast, då ville jag inte längre göra något annat än att svetsa.

Att svetsa är något som är svårt. Det krävs mycket träning och kunskap för att kunna göra det. Något som är väldigt viktigt när man svetsar är att man skyddar sig ordentligt. Det är mycket glöd och värme runt omkring och det vill man inte få i ansiktet. Till material eller råvaror som används finns även en svetsgas.

 

Blästring

 Om du har något där hemma som ser aningen förfallet ut eller om du känner att din arbetsplats fasad kanske inte längre är det som den var förut, ska du ta kontakt med ett företag som utför prisvärd blästring. Många kanske tänker att de ska måla om eller putsa om en fasad direkt när de ser att fasaden ser alldeles förfallen ut men egentligen är det visare att börja med blästring. Det är kanske inte många som känner till vad blästring är och hur det fungerar men det är väldigt enkelt.

 • Blästring är ett sätt att rengöra olika saker. Till exempel kan man rengöra en fasad som blivit för smutsig för att bli ren med vanlig skurborste och såpa.
 • Blästring är helt enkelt när man sprutar partiklar med en väldigt hög hastighet på ett område som man vill ska bli rent. Väldigt mycket går att få bort med hjälp av blästring.

 

Allt för IBC-containrar

Det är väldigt många företag och kanske även privatpersoner som använder sig av just IBC-containrar men det kan vara aningen krångligt att till exempel tömma, tvätta och besiktiga sin IBC-container. Med anledning av att IBC-containrar många gånger innehåller olika ämnen som kan vara ganska så skadliga för miljön är det otroligt viktigt att man ser till att rengöra sina IBC-containrar. För många företag är miljö och kvalitet väldigt viktigt och om man använder sig av IBC-containrar ska man helt klart se till att kontakta folk som har koll på just dessa containrar.

Lasergravering

Man kan nästan lasergravera på vilka material som helst. Bland dessa material är bland annat:

 • Trä
 • Sten
 • Papper
 • Läder
 • Glas

Men vad kan man använda lasergravering eller även kallat lasermärkning till? Det kan man använda till att märka produkter inom industrin som till exempel artikelnummer, EAN-koder, ventilmärkning eller kabelmärkning. Lasergravering är hjälpsamt för mekaniker och servicepersonal på det sättet att man kan märka deras personliga skyddsutrustning eller räddningsutrustning. Fler användningsområden är inom märkning av stöldmärkta inventarier, kameror, mobiltelefoner och andra viktiga ägodelar.  Att stöldmärka sina ägodelar kan faktiskt vara riktigt bra och ett klokt beslut.

Bättre miljötänk

Bättre miljötänk så att personalen kan föregå med gott exempel på vår skola

På vår skola blir det väldigt mycket sopor och avfall varje dag och det är lite pinsamt att behöva erkänna att vi varit väldigt dåliga på sop- och källsortering fram tills nu. I och med att barnen får lära sig det här med sopsortering redan på förskolan så måste vi ju upprätthålla detta även på låg- och mellanstadiet och när vi lärare, rektorer och övrig personal inte föregår med gott exempel så är det ju förstås väldigt dålig stil. Därför är jag glad att vi äntligen tagit del av en bra lösning så att vi kan källsortera på rätt sätt i fortsättningen.

Anpassningsbara källsorteringskärl till skolan

Den lösning som jag pratar om är helt enkelt att vi införskaffat bra källsorteringskärl från ett företag som heter Sortify. De är specialister när det kommer till detta och har således ett väldigt bra utbud av tjänster när det kommer till att tillhandahålla sorteringskärl som är anpassade efter den miljö som de ska befinna sig i samt de behov man har som kund. Jag har hört att det är väldigt många företag inom olika branscher som använder sig av sorteringskärl från Sortify och det är fullt förståeligt med tanke på att deras system, som heter Kiwi, är väldigt anpassningsbart och finns i flera olika utföranden för att passa in i många olika miljöer.

Så nu kan vi i personalen föregå med gott exempel i fortsättningen och det är verkligen en stor fördel. Miljön är ju bland det viktigaste vi har och jag rekommenderar därför verkligen att man vänder sig till Sortify för att införskaffa denna lösning om man inte redan har den.