Svetsning

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Svetsning är starkt genomsyrande all svensk…