Man kan nästan lasergravera på vilka material som helst. Bland dessa material är bland annat:

  • Trä
  • Sten
  • Papper
  • Läder
  • Glas

Men vad kan man använda lasergravering eller även kallat lasermärkning till? Det kan man använda till att märka produkter inom industrin som till exempel artikelnummer, EAN-koder, ventilmärkning eller kabelmärkning. Lasergravering är hjälpsamt för mekaniker och servicepersonal på det sättet att man kan märka deras personliga skyddsutrustning eller räddningsutrustning. Fler användningsområden är inom märkning av stöldmärkta inventarier, kameror, mobiltelefoner och andra viktiga ägodelar.  Att stöldmärka sina ägodelar kan faktiskt vara riktigt bra och ett klokt beslut.

Av Bertil