Det är väldigt många företag och kanske även privatpersoner som använder sig av just IBC-containrar men det kan vara aningen krångligt att till exempel tömma, tvätta och besiktiga sin IBC-container. Med anledning av att IBC-containrar många gånger innehåller olika ämnen som kan vara ganska så skadliga för miljön är det otroligt viktigt att man ser till att rengöra sina IBC-containrar. För många företag är miljö och kvalitet väldigt viktigt och om man använder sig av IBC-containrar ska man helt klart se till att kontakta folk som har koll på just dessa containrar.

Av Bertil