Svetsning

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. De jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Svetsning är starkt genomsyrande all svensk bygg- och tillverkningsindustri och kräver rätt val av material för att svetsfogar ska få rätt egenskaper.

Svetsning introduceras för första gången till svenska ungdomar i gymnasiet. Ofta finns ingen kunskap inom området innan och det finns helt klart mycket att lära. Genom att läsa en tekniklinje på gymnasiet, med inriktning produktionsteknik får elever både teori och praktik. En hel del tid spenderas i verkstaden som skolan tillhandahåller.

Efter en del lektioner och många genomgångar så fick jag äntligen prova på att svetsa. Det krävdes mycket träning men till slut så lärde jag mig hur man skulle göra. Så fort som jag lärde mig så var jag fast, då ville jag inte längre göra något annat än att svetsa.

Att svetsa är något som är svårt. Det krävs mycket träning och kunskap för att kunna göra det. Något som är väldigt viktigt när man svetsar är att man skyddar sig ordentligt. Det är mycket glöd och värme runt omkring och det vill man inte få i ansiktet. Till material eller råvaror som används finns även en svetsgas.